Monday, October 11, 2010

சூன்யமான வாழ்க்கை...

உன் மீதுள்ள காதல் தான்..
என் வாழ்க்கையின் இடைஞ்சல்
என்றெண்ணி...

காதல் எண்ணத்தை விட்டேன்...!
ஒரு நொடி தான்...

என் உணர்ச்சிகள் மடிந்து...!
வாழ்க்கை சூன்யமானது...!

No comments:

Post a Comment